جدیدترین مطالب

معرفی انیمیشن سه خرس کله پوک

فیلم در اصل قرار بود ۳۰ ژوئن پس از این که تاریخ انتشار ۸ ژوئن اصلی را پشت سر گذاشت آزاد شود. با این حال، این فیلم در ۸ ژوئن طبق برنامه توسط آمازون منتشر شد.

تیر ۸, ۱۳۹۹